Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

an tinh mong manh


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

diemlien might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song an tinh mong manh. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Ân tình cho anh từ muôn kiếp nào
Ân tình cho anh từng cơn sóng gàọ
Cho dù xa nhau tình không xóa mờ
Những đêm buồn, ngồi mênh mang tiếc nhớ.
Ân tình cho anh tuổi xuân trắng ngần.
Ngày nào đôi lứa , sống trong mơ mộng,
Ân tình cho anh sầu dâng ngút ngàn
Chan chứa nỗi vui đớn đau rã rờị

Anh ở nơi nào đắm say với ai
Ngày nào hạnh phúc nay đã phôi pha
Những đêm giá lạnh những đêm nhớ anh,
Hồn em chỉ thấy mưa gió ngậm ngùị
Dù thời gian dấu vết xưa phai tàn
Đã trót yêu anh rồi, yêu mãi mãị
Anh ở nơi nào có nghe lá rơi,
Vòng tay ân ái tiếng hát lả lơi
Những đêm giá lạnh những đêm nhớ anh,
Hồn em chỉ thấy mưa gió ngậm ngùị

Ân tình cho anh từ muôn kiếp nào
Ân tình cho anh từng cơn sóng gàọ
Ngày nào đôi lứa sống trong mơ mộng,
chan chứa nỗi vui đớn đau rã rờị
Anh ở nơi nào hạnh phúc nay đã phôi pha
Những đêm giá lạnh những đêm nhớ anh,
Hồn em chỉ thấy mưa gió ngậm ngùị
Dù thời gian dấu vết xưa phai tàn
Đã trót yêu anh rồi, yêu mãi mãị
Anh ở nơi nào có nghe lá rơi
Vòng tay ân ái tiếng hát lả lơi
Những đêm giá lạnh những đêm nhớ anh,
Hồn em chỉ thấỵ.. mưa gió ngậm ngùị..

Update by: Thong Tran

an tinh mong manh
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer