Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

Anh muốn quay về


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Phan Đình Tùng might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song Anh muốn quay về. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Khi đã yêu ai, ta sẽ yêu mãi
Yêu đến muôn kiếp muôn đời
Sóng gió bão tố chia cách đôi lứa
Ta sẽ mãi vẫn không xa rời.
Dù sóng có cuốn có xô
Dù gió có thét có gào
Dù mây lang thang phương nào
Dù khi chia xa, nhưng lòng anh vẫn nhớ em, nhớ em
Một ngày kia đôi chân lang thang muốn quay về
Bến bờ yêu thương ơi hay chăng em vẫn mong chờ?
Về bên nhau đôi tim yêu thương mãi ấp ôm
Em là vì sao lung linh trong đêm người yêu hỡi,
Anh muốn quay về!

Update by: Ruby

Anh muốn quay về