Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

ave maria


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

vukhanh might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song ave maria. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Dâng về Mar-i-a
Đây những linh hồn đầy ưu tư
Khép nép trong lòng Mẹ, ôi hết ưu phiền
Đàn con xin Mẹ âu yếm nối cho lành duyên.
Hãy ban cho hương đời đã tan vỡ trong ngày qua
Và đưa tới nơi mơ hồ.
Mẹ ôi ! Sancta-a Mar-i-ạ
Lòng con run lên vì nghe tiếng chuông xa xạ
Từ xưa thơ ấu, hoa xuân nở trong gió thơ
Tàn kiếp mong linh hồn siêu thoát Thiên Đường kiạ
Ave Mar-i-a

Ave Maria!
Jungfrau mild, erhoere einer Jungfrau Flehen
aus diesem Felsen starr und wild soll mein
Gebet zu dir hin wehen
Wir schlafen sicher bis zum Morgen
ob Menschen noch so grausam sind
O Jungfrau, sieh der Jungfrau Sorgen
O Mutter, hoer ein bittend Kind!
Ave Maria!

Update by: Thong Tran

ave maria
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer