Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

Bởi vì anh yêu em


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Phan Đình Tùng might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song Bởi vì anh yêu em. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Đêm dần trôi tôi với tôi lẻ loi,
Xót xa mối duyên tình xưa
Phút giây mình bên nhau còn đâu hỡi em?
Vì sao em nỡ cất bước ra đi?

Bao ngày qua khi bóng em dần xa,
Ân tình tưởng như đã nhòa.
Nhưng trong lòng anh vẫn thầm mong có em
Người yêu ơi! Xin em hãy trở về

Dẫu biết rằng cuộc tình mình giờ như khói mây mà thôi
Dẫu biết rằng lời hẹn thề giờ như ánh trăng dần trôi
Dẫu biết rằng lời nguyện cầu đã không giúp ta thành đôi
Dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi

Hãy nói là cuộc đời này em chỉ yêu mình anh
Hãy nói là cuộc đời này tình ta mãi luôn còn xanh
Hãy nói là cuộc đời này em vẫn luôn cần anh
Dẫu biết tình ta đã không thành.

Update by: Ruby

Bởi vì anh yêu em