Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

Bài Hát Người Phế Binh


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

La Tuấn Dzũng might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song Bài Hát Người Phế Binh. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Bài Hát Người Phế Binh
Nhạc và Lời: La Tuấn Dzũng

Bài hát cho anh người phế binh đôi mắt mù loà
Gõ cửa con tim cho thế nhân mở lòng bác ái
Giọng hát thương đau hơi cạn dần
Lần bước lao đao chân gậy mòn
Hát bài thương binh nghèo khó

Vì nước hy sinh anh sống trong tâm tối mịt mù
Bạn hữu năm xưa nay cháu con một nhà êm ấm
Người áo cơm no tương lai rạng ngời
Gầy đói lang thang đơn côi mù loà
Ai người từ bi xót thương

Khi xưa hiên ngang xung phong đứng đầu trận tuyến
Hy sinh thân trai gìn giữ quê hương thanh bình
Ba mươi năm qua chinh chiến lửa binh không còn
Thương xót tấm thân điêu tàn
Đạn bom in sâu vầng mắt

Thương anh thương binh bôn ba nắng mưa không nhà
Tăm tối sống trong cơ hàn
Lê lết tấm thân điêu tàn
Bao giờ mới được bình yên

Update by: Tuan LA

Bài Hát Người Phế Binh