Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

bien doi


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

lamtruong might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song bien doi. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Đường nào nhiều chông gai
Lòng ta vẫn không e ngại
Biển dài rộng mênh mông
Tình ta vẫn sang được bến
Gió cát và bão tố
Cứ xô nghiêng đời ta
Trôi dài không ngừng theo năm tháng

Cuộc đời nhiều lênh đênh, đời ta lắm phen phong trần
Bao nhiêu danh lợi kia làm ta sẽ xa người mãi
Yêu thương vòng tay cùng nhau nắm lấy hỡi người
Hãy đến nơi bao lời ca trái tim
Bầu trời còn nhiều u ám
Khi lòng người còn gian dối
Cuộc đời còn nhiều đêm tối
Sao người tràn đầy lòng tâm
Bao nhiêu ham muốn kia
Che ngang đôi mắt
Con tim quay gót bỏ lại yêu thương

Biển đời còn lắm con sóng âm thầm lại loại đêm vắng
Lòng người còn nhiều đen trắng ai tự nhìn vào chính mình
Tim ta tuy bé mà thôi nguyện làm ngọn nến
Lung linh sáng chiếu biển đờị..

Update by: Thong Tran

bien doi
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.