Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

buoc chan cuoi cung

minhthuan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song buoc chan cuoi cung. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Đưa em về qua phố từng nhịp chân sao vấn vương
Tôi nghe bước em không như ngày ấy
Bước chân này khi đó từng cùng em đến mai sau
Nhưng mãi mãi ta xa nhau bước chân này đây
Ôi sao giờ đây bước chân ta lạc nhịp,
Sao không như ngày (khi) xưa ta nhịp chung bước

Dẫu nước mắt tôi đưa em đến cuối đường, nơi em quay bước đi
Riêng tôi vẫn mãi nơi đây nhìn bóng em xa thật rồi
Lòng chợt vang lên một câu hát xưa
Dẫu nước mắt tôi đưa em đến cuối đường , nơi em quay gót đi
Nơi đây sẽ chứng nhân cho ngày chúng ta xa cách nhau
Giờ một mình em đơn côi lòng vẫn nhớ những bước chân cuối cùng

Update by: Thong Tran

buoc chan cuoi cung
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer