Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

cho em noi them trang


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

quangdung might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song cho em noi them trang. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Bao chiều hẹn hò thầm rất thân.
Bao lần buồn phiền nằm đếm canh.
Bao vòng tay ôm xiết vẫn xa nhau nghìn mâỵ
Xin một lần về rừng núi caọ
Đem cuộc đời dài ngồi hát cạ
Chờ em qua trong tiếng trần gian như hôm nàọ
Chờ em nơi thềm trăng như giấc xưa áo hoa thấp thoáng.
Biết em có khi không còn giấc mơ trôi mình ta nỗi u hoàị
áo hoa xưa giờ tan thành mâỵ
Tóc xanh xao thành mưa đổ xuống đời ta từng ngàỵ
Đời dâng như chiều tàn em vút bay tới cơn bão lớn.
Nhưng ta đã bay đi rồi dấu chân người vùi quên dưới chân rồị
Giữa cơn đau đời vang một tiếng.
Giữa cơn đau tìm lên ngọn gió đàn ca cùng baỵ

Update by: Thong Tran

cho em noi them trang
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.