Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

cho em trong mua


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

nguyenhung might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song cho em trong mua. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Trơì mưa gió
Con đường trơn đó bây giờ em đâu ?
Trơì mưa gió
Con đường trơn đó bao giờ em qua ?

Tôi về đây
Mưa trên đường xưa mưa buồn nhạt nhoà
Ai chờ ai lòng nghe buốt giá
Cơn mưa nào ngăn cách đôi ta

Chiều không có em nhớ thương nhiều thêm
Tìm đâu hỡi em dáng xưa bên thềm
Tìm đâu, tìm đâu ngươì tôi thương, ngươì yêu dấu ???
Chiều không có em gió mưa buồn thêm
Tìm đâu hỡi em giấc mơ êm đềm ???
Làm sao, làm sao để tôi mãi quên được em ???

Trời mưa gió
Con đường trơn đó ai buồn hơn ai ?
Trơì mưa gió
Con đường trơn đó ai chờ ai đây ?

Ai chờ ai
Con đường xưa mưa buồn nhạt nhoà
Ai chờ ai lòng nghe buốt giá
Em đâu rồi để mưa ướt tim tôi

Trời mưa gió
Con đường trơn đó bây giờ em đâu ?
Trời mưa gió
Con đường trơn đó bao giờ em qua ?

Tôi về đây
Mưa trên đường xưa mưa buồn nhạt nhòa
Ai chờ ai lòng nghe buốt giá
Cơn mưa naò ngăn cách đôi ta

Chiều không có em nhớ thương nhiều thêm
Tìm đâu hỡi em dáng xưa bên thềm
Tìm đâu, tìm đâu ngươì tôi thương, ngươì yêu dâú ???
Chiều không có em gió mưa buồn thêm
Tìm đâu hỡi em giấc mơ êm đềm ???
Làm sao, làm sao để tôi mãi quên được em ???

Trời mưa gió
Con đường trơn đó ai buồn hơn ai ?
Trời mưa gió
Con đường trơn đó ai chờ ai đây ?

Ai chờ ai
Con đường xưa mưa buồn nhạt nhoà
Ai chờ ai lòng nghe buốt giá
Em đâu rôì để mưa ướt tim tôi

Update by: Thong Tran

cho em trong mua
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.