Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

cho mot kiep mai


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

khanhly might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song cho mot kiep mai. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

1954 – Tango

Môt chiều ngoài trời u ám, mưa rơi hiu hắt lắng mơ hình bóng, xót xa ngân trong cung đàn, ngày vui năm xưa đâu còn ?
Rồi một ngày nào xa nhau hẹn cùng trăng nước nhớ câu nguyện ước, nhớ khi chia tay đôi đường lòng còn vương vấn!
Lạnh lùng ngày ngày năm tháng dần dần phai úa nỗi thương niềm nhớ, trách ai quên câu mong chờ, hẹn nhau dưới ánh sao mờ
Đàn ơi dù người xa cách, nhạc còn tha thiết những khi chiều vắng, nhớ chăng đêm nao hòa tiếng tơ vàng!

Chiều buồn về nhạc dâng ý thơ!
Cung đàn nhớ nhung lời thề xưa!
Còn đâu tiếng lòng
Còn đâu hình bóng một mùa chờ mong
Hẹn ngày nào về trong giấc mơ
Ôi buồn nhớ nhung một chiều xưa
Hồn say đắm rồi chờ ta theo em với ngoài phương trời!
Không gian u ám phai tâm hồn!
Em ơi hãy đến vui cung đàn
Xa xôi thương nhớ giấc mơ tàn, theo tiếng hát lLắng trôi thời gian
Chờ đợi người về một kiếp mai
Mơ màng tới câu “Tình đừng phai”
Trân gian phủ phàng, buồn theo năm tháng, tình duyên đành lỡ làng!

Update by: Thong Tran

cho mot kiep mai
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.