Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

cho toi xin


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

tranduc might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song cho toi xin. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Cho tôi chết làm người dân nước Việt
Linh hồn tôi phảng phất giữa trời Nam
Ai cũng sống một lần rồi để chết
Khác nhau chăng chết để sống muôn đời

Cho tôi xin làm bông hoa rất nhỏ
Giữa rừng hoa thơm ngát của quê hương
Cho tôi đi trên muôn vạn nẻo đường
Tiếng mẹ ru như lời sông núi gọi

Cho tôi chết làm người dân nước Việt
Linh hồn tôi phảng phất giữa trời Nam
Ai cũng sống một lần rồi để chết
Khác nhau chăng chết để sống muôn đời

Cho tôi hôn đôi mắt buồn ngây dại
Của anh em chưa thấy được tương lai
Bao nhiêu năm vẫn cúi đầu e ngại
Đám tàn quân của chủ nghĩa vô thần

Cho tôi chết làm dân người nước Việt
Linh hồn tôi phảng phất giữa trời Nam
Ai cũng sống một lần rồi để chết
Khác nhau chăng chết để sống muôn đời

Cho tôi xin làm người dân nước Việt
Ngẩng đầu lên không thấy đảng cao siêu
Cho tôi quên nỗi lo sợ thấp hèn
Biến khổ đau qua một mai huy hoàng…

Update by: Thong Tran

cho toi xin
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.