Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

co bac ky nam

havy might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song co bac ky nam. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Đôi mắt tròn đen như búp bê
Cô đã nhìn anh rất Bắc Kỳ
Anh vái trời cho cô dễ dạy
Để anh đừng uổng mối tình si

Anh vái trời cho cô thích mơ
Để anh ngồi kể chuyện nằm mơ
Mơ hôm qua có chàng bươm bướm
Nguyện chết khô trên giấy học trò

Anh chắc rằng cô sinh trong Nam
Chuyện di cư sao quá lạ lùng
Khi nghe ai luyến lưu Hà Nội
Cô nghe bằng con tim dửng dưng

Anh vái trời cho cô rưng rưng
Coi Hà Nội là nơi để nhớ
Để anh còn hẹn cô coi hát
Cô ca mùi vọng cổ miền Nam

Cô lại rồi, cô Bắc Kỳ Nam ơi

Update by: Thong Tran

co bac ky nam
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer