Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

co be vo tu

havy might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song co be vo tu. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Xòe tay ra em cho một ngôi sao
em cho một bông hồng
em cho làn mây trắng bay bay
Bay trong giấc mơ của em đêm qua

Xòe tay em cho giọt sương này
em cho một vòng cỏ
em cho một chút dế lang thang hát
diu …diu ….ô hố …diụ..diu … ..ô hồ ..

Đừng yêu em anh nhé,
đừng yêu nhé
em không làm người lớn đâu anh ư ư …
Đừng yêu em anh nhé
đừng yêu nhé
em muốn làm cô bé vô tư, hát lang thang …

Đừng yêu em anh nhé,
đừng yêu nhé em vẫn còn bé lắm anh ơi …
Đừng yêu em anh nhé,
đừng yêu nhé

Update by: Thong Tran

co be vo tu
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer