Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

con gi ma mong


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

phuongdung might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song con gi ma mong. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Khi tôi đi rồi em buồn không em
Gió mưa có về gợi nhớ nhung thêm
Ngày vui còn biết đâu tìm
Tình yêu giờ chết im lìm
Hoang lạnh tự đêm

Khi tôi đi rồi em ở nơi đâu
Nghỉ như cõi đời là giấc chiêm bao
Tình yêu vưà thắm muôn màu
Vòng tay vưà ấm hôm nào
Bây giờ đành bỏ nhau …
Những đêm ngồi nhìn trăng sáng
Đời ngỡ là giấc mơ màng
Những đêm ngoài trời đổ mưa
Tình yêu hai đứa còn hơn giông tố,
hơn bão bùng, hơn gió mưa

Xa nhau lâu rồi em còn thương không…
Những đêm vắng buồn còn nhớ nhau không…
Thuyền xưa giờ nếu xuôi dòng
Người xưa giờ nếu theo chồng
Thôi còn gì mà mong…

Update by: Thong Tran

con gi ma mong
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.