Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

cuoi cung cho mot tinh yeu

piano might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song cuoi cung cho mot tinh yeu. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới
Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi
Thời gian nơi đây

Bây giờ anh vui, một linh hồn rỗi
Tình yêu xứ này
Một lần yêu thương, một đời bão nổi
Giã từ, giã từ chiều mưa giông tới
Em ơi em ơi

Sầu xuống thôi đầy, làm sao em nhớ
Mưa ngoài song bay, lời ca anh nhỏ, nỗi lòng anh đây
Sầu xuống thôi đầy
Sầu xuống thôi đầỵ..

Update by: Thong Tran

cuoi cung cho mot tinh yeu
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer