Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

dem tan ben ngu


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

phinhung might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song dem tan ben ngu. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Ai về bến Ngự cho ta nhắn cùng
Nhớ chăng?
Non Nước, Hương, Bình, có những ngày xanh,
lưu luyến bao tình, vương mối tơ lòng.

Hàng cây soi bóng nước Hương
Thuyền ta đậu bến Tiêu Tương
Lưu luyến thay khúc say hương, nhiễu buồn.
Nhưng thoáng nghe khúc ca Nam,
Bình sầu than như nức nở khóc duyên bẽ bàng.

Thấp thoáng trăng mơ
Ai than ai thở
Đời vui chi trong sương gió
Ai nhớ thương ai đây lúc đêm tàn, tình đã lạt phai

Thuyền ơi đưa ta tới mô ?
Tìm trăng, trăng khuất đã lâu,
sương xuống trên bến cô liêu, thêm sầụ

Bèo nước, gió mây,
đêm ngắn tình dàị
Có ai nhớ, ai nơi giang đầụ

Thuyền mơ trong khúc Nam Ai
Đàn khuya trên sông ngân dài
Ai luyến với tiếng khúc ca, khẩn hoài
Ôi! lặng nghe tiếng ai,
âm thầm gần như nhắn nhủ ôi duyên thờ ơ

Sông nước lững lờ
ai mong ai chờ
đời vui chi trong sương gió
đây bóng cô đơn
ai oán cung đàn
sầu bóng trần gian

Thuyền ơi! đưa ta tới đâu ?
Hồn ơi ?
Vương vấn canh thâu,
thương tiếc chi lúc bên nhau, để sầụ

Bao kiếp giang hồ, ly biệt thường tình.
Có ai nhớ, ai nơi Hương Bình

Update by: Thong Tran

dem tan ben ngu
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.