Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

dieu buon dang do

thanhlan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song dieu buon dang do. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Tình em, tình em, tình như gió heo may !
Tình em, tình em, tình như lá thu bay !
Mùa Thu, mùa Thu, mùa chia ly sầu nhớ :
bao nhiêu lá vàng bấy nhiêu dở dang !
Tình anh, tình anh, tình như gió mưa đông !
Tình anh, tình anh, tình như nước trên sông !
Mùa Đông, mùa Đông, mùa vui đâu còn nữa :
bao nhiêu mưa buồn bấy nhiêu lạnh lùng !

Ôi mùa Thu lá thu vàng úạ..
Ôi mùa Đông gió mưa phũ phàng…
Ôi tình tôi như mùa Thu lá vàng tuôn,
mùa Đông mưa buồn rơi,
ôi tình tôi dở dang rồi !

Điệu buồn, điệu buồn tựa như tiếng kinh khuya
mà em và anh là đôi bóng con chiên…
Ngàn đời, ngàn đời còn nghe kinh buồn ấy
với Thu võ vàng hay Đông bẽ bàng…

7/1965

Update by: Thong Tran

dieu buon dang do
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer