Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

duong ai nay di


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

thienkim might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song duong ai nay di. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Buổi chiều nhạt nhòa còn mưa mãi
Phút cuối nay ta xa cách nhau rồi
Mái tóc ướt đẫm mưa trôi bao bình yên
Ngày xa xưa yêu nhau từ đây
Đường tình cuối nay rẽ chia rời
Tay đan tay nhau níu hy vọng
Thêm vấn vương một lần tiễn đưa
Không một ai yêu muốn xa lìa nhau
Không cuộc chia ly mắt không đẫm lệ
Còn gì luyến tiếc nữa, hãy mau quay đi
Tình đã lỡ, hai chúng ta xa nhau từ đây
Loài người đọa đày từ khi cắn trái cấm
mới biết yêu thương oán hờn
Khi em yêu anh biết yêu có mình anh
Còn anh đây luôn mộng mơ
Vừa thấy bóng đã quên hình
Chia duyên ngăn đôi đó ý trời
Anh với em đường ai nấy đi …

Update by: Thong Tran

duong ai nay di
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.