Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

duong em di


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

tranthaihoa might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song duong em di. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Đường em có đi, hằng đêm gót hoa
Nở những đoá thơ, ôi dị kỳ
Đường êm có khi chờ em bước qua
Là nghiêng giấc mơ ước thề.
Ngàn sao sáng xa nhìn em thướt tha
Rụng rơi vướng mây tóc ngà
Đường thơm bóng gầy, nhạc run lá bay
Hàng cây thiết tha đắm saỵ
Đường dìu ngang bao ngõ đắng cay
Dừng chân phút dây xong, chia lìa
Đường dài thêm bao nỗi éo le
Dài thêm nắng mưa, thêm ê chề
Đường em cứ đi, tình ta cứ xây
Chờ em thoát thai quay đường về
Đường quanh khúc co, nhịp chân trói vo
Đường duyên ấm vui, đường mợ..

Update by: Thong Tran

duong em di
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer