Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

duyen phan

ngocho might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song duyen phan. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Chiều nay hoa rơi lòng thấy buồn
Buồn cho tình xa tình vỡ tan
Duyên kiếp lỡ sầu mang
Từ đây thuyền xa bến đỗ
Sang ngang em vui giàu sang
Lời hẹn xưa tình ơi chớ quên.
Nhặt cánh hoa rơi lòng thấy buồn
Buồn cho tình duyên mình đổi thay
Thôi giả biệt từ đây
Mình tôi sầu rưng lá đổ
Số kiếp hay sao người ơi
Cuộc đời tay trắng duyên phận nghèọ
Em, em bỏ đi xa làm dâu xứ lạ
Để một người sầu riêng gối chiếc
Tiễn bước sang ngang lặng lẽ khóc ly tan
Buồn riêng dỡ dang, người ơi hết rồị
Thời gian suy tư bạc mái đầu
Vì đâu đời đen bạc giối nhau
Em ngoảnh mặt đành sao
Dù cho người dưng nước lả
Vẫn mãi cưu mang tình chung
Dù từ đây hết duyên phận mình.

Update by: Thong Tran

duyen phan
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer