Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

em hay ve di


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

truongvu might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song em hay ve di. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Thôi em hãy về đi,
xin trả lại em, những gì đầu môi em trao,
xui hai đứa gặp nhau mai sau nên nghiã vợ chồng,
mà nay đâu ngờ biệt ly, em chớ bùôn làm chị
Thôi em hãy về đi,
em chớ sầu bi, bởi tình còn mang chia ly,
xui khi mới gặp em yêu em yêu thật đậm đà,
mà nay duyên tình dở dang, trách em sao quá phủ phàng.
Em ơi em ơị.. thôi còn gì đâu để nhớ, thôi còn gì đâu để chờ,
còn gì đâu ước mơ, ta chung nhau một lôí, ta chia nhau nụ cười,
câu thủy chung lứa đôi, thề không đổi ngôị
Thôi em nhắc làm chi,
em hãy về đi, hết rôì còn chi đâu em,
nay mỗi đứa một nơi em đang vui cạnh một người,
còn tôi đêm dài lẻ loi, víêt lên câu hát thiệt thòị..

Update by: Thong Tran

em hay ve di
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.