Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

Giọt nước mắt chảy ngược

Minh Khang might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song Giọt nước mắt chảy ngược. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Mặc dù đầu ấp tay gối thì tâm trí của em vẫn không thuộc về anh, lương tâm em đổi thay bởi vì em thích vui hơn là yêu. Vì đời là thế tiền bạc bạc trắng đã thay lòng con người. Cuộc sống mấy ai hiểu được đâu là ngay đâu là sai lầm, nếu biết trước anh thà không mơ anh thà không yêu, thì giờ đây anh có bối rối cũng chỉ là qua đường.

Giọt nước mắt chảy ngược đã làm anh tốn thương rất nhiều,giọt nước mắt chảy ngược hỏi tại sao em không công bằng với anh. Giờ em đã hai măt bỏ đi thật xa vô tư bình thường, giờ em đã quay về biết đắng biết cay chuốc lấy tình đời.. (biết đắng biết cay chuốc lấy ưu phiền)

Update by: Ruby

Giọt nước mắt chảy ngược

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.