Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

giong buon choi voi


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

giaolinh might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song giong buon choi voi. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Chừ quá mười năm chưa gặp lại
Giờ đây giọng hát vẫn chưa phai
Dáng kiêu sa thoáng buồn ngây dại
Nụ cười man mác gửi cho ai
Anh vẫn ngồi đây với rượu sầu
Hồn say theo tiếng hát đêm thâu
Bỗng chùng cung bậc niềm yêu dấu
Chợt dáng em qua ánh đèn màu
Mấy mùa lá đổ ở trên tay
Đã bao mùa xuân sắc héo gầy
Trên bến ngày mai bơ vơ ấy
Ai người lưu luyến với em đây
Đã mấy mùa xuân qua nơi này
Lời ca nghẹn nấc thoáng đâu đây
Dáng xuân xưa héo gầy nhung lụa
Giọng buồn em hát đổ trên tay
Trên bến ngày mai trông một người
Tình gửi theo tiếng hát chơi vơi
Cõi lòng hoang dại sầu đưa tới
Rượu đắng môi anh đến suốt đời

Update by: Thong Tran

giong buon choi voi
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.