Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

goi phone cho be


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

minhthuan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song goi phone cho be. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Sáng sớm tôi thức dậy, lòng xao xuyến bồi hồi
Gọi phone cho cô bé hỏi,
-"Giờ này em đã dậy chưả"
-"Dạ thưa nay em đã dậy, và chờ mong tiếng chuông reo! "
Này em nghe anh nói nhỏ:
Nói rằng… anh có em!

Và tình yêu sống lại,
Giờ đây trong trái tim xinh của tôị
Này người yêu bé nhỏ,
Người yêu có nhớ giấc mơ ngày quả
Và tình yêu đến rồi,
Này ta muốn giữ trái tim của em.
Lòng nay như muốn ngỏ,
Lời yêu anh hiến dâng em trọn đời

Rồi chợt cô bé hỏi,
– "Chuyện này anh chớ đùa nghẻ"
Nụ hoa nay chưa hé nở
Đừng làm hoa úa tàn phai!
Này em anh xin nói rằng,
Vì nụ hoa đó anh yêu
Và hoa này xin mến tặng,
Mười giờ… em có anh!

Update by: Thong Tran

goi phone cho be
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer