Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

gop la mua xuan


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

khanhly might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song gop la mua xuan. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Người phu
quét lá
bên đường
quét cả
nắng vàng
quét cả
mùa thu

Rừng thu
phơi những
cành khô
trăng về
sau hè

Ngày thu
xanh yếu
làn da
em nằm
ốm chờ

Người phu
quét lá
dưới nguồn
quét cả
gió nồm
quét cả
mùa đông

Đầu sân hoa tím sầu đông
Bèo mang hoa tím về sông
Còn em xanh mướt hồng nhan
Chiều em ra bến cầu kinh

Người phu
quét lá
bên đường
quét cả
nắng hồng
quét hạ
buồn tênh

Mầu da em đã nâu hồng
chân nhuộm phố phường
em về biển xa
Bàn chân
thoát chốn
ao tù
em về
đứng chờ
dưới ngọn
tình ca

Mùa xuân
lót lá
em nằm
lót đầy
hố hầm
lót lời
đạn bom…

Người phu
thôi quét
bên đường
quét chỗ
em nằm
quét cả
mùa xuân

Update by: Thong Tran

gop la mua xuan
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.