Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

hanh phuc nua voi


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

quynhlan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song hanh phuc nua voi. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Rung một cánh nhạc buồn
Hạnh Phúc nửa vời
Giọt nước mắt thay lời giã từ
Môi em xót xa run nhẹ,
Nhẹ như lá rơi ngoài hiên nhà
Em bước chân đi từ đây
Nằm nhắm mắt trong vùng đất nầy
Khi giông tố bay qua đây
Và em đã dâng cả kiếp người
Để rồi chia tay lần cuối
Đ.K:
Nếu kiếp sống vắng bóng em ngoan
Đời có nghĩa gì
Thà rằng như gió trôi đi đi xa có hề
Nếu cỏi chết yêu nhau thiết tha chia nhau
Việc gì bận tâm mãi
Nếu kiếp sống có những đau thương
Thì mới là đời
Thà rằng như cámh chim bay xa xăm có hề
Nếu cỏi chết ta không tiếc thương
Không muộn phiền
Thì còn bận tâm gì hoan mang chi người hởi
Hạnh phúc ấy bây giờ nữa vời
Đi trong tối tâm đơn côi
Rồi tan biến trong hồn phách người
Để được yêu như tình mới

Update by: Thong Tran

hanh phuc nua voi
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.