Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

hen long di nhe


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

dantruong might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song hen long di nhe. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Một ngàn năm nữa tôi cũng quay trở lại
Dù là sương khói hay chỉ trong giấc mơ của em.
Một ngàn năm nữa cũng không quên được
Nụ cười vừa đắm saỵ
Ngày sao lòng nghe quá quay
Nghe đời nhau tiếc thương không haỵ

Một ngàn năm nữa tôi sẽ quay trở lại
Hẹn lòng đi nhé mãi mãi yêu em thôi chờ tôi
Dù ngàn năm nữa cũng không lạnh lùng,
Một ngày được thấy em
Còn nghe tình yêu nghé qua,
Đêm ngũ say có em chiêm baọ

Ngàn năm nữa, ngàn năm nữa, dù ngàn năm nữa
Cứ mãi đi tìm bóng em.
Nụ hoa ơi, ngày mai kia, tìm người nơi đâu
Nối lại duyên đầụ
Cõi dân gian cớ sao mênh mông quá.
Cứ níu giấc mơ tiếng em cười
Những trưa vắng bên người
Ngàn năm tiếc thương không thôị

Update by: Thong Tran

hen long di nhe
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.