Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

hoi nguoi con nho den ta


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

theson might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song hoi nguoi con nho den ta. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Hỏi vì sao đông buồn mưa tuôn lạnh giá….
Hỏi vì sao mây ngàn bỏ nuí bay xa ..
Hỏi vì sao thu vàng mùa thu đổ lá ???
Và hỏi tại sao thế giới đông người nhưng chỉ
thấy riêng ta ..???
Hỏi vì sao con thuyền ra đi bỏ bến …
Một người mang mong chờ sầu tím không gian…
Để hằng đêm trông trời nhìn sao lặng đếm…
Nỗi buồn hàng đêm cứ mãi tăng dần theo nhịp
bước lang thang…..
Hỏi ! hỏi trời, trời vờ câm nín….
Hỏi ! hỏi người, người nỡ quay lưng…
Hỏi ! hỏi lòng, nhưng có hỏi cũng bằng không ..
Thôi đành hỏi em thì bỗng dưng nước mắt em tuôn một dòng….
Hỏi tình xưa trông chờ sao ai chẳng đến…???
Hỏi người xưa tôn thờ còn nhớ hay quên…???
Hỏi ngày nao con thuyền lại quay về bến….???
Và hỏi tại sao thế giới đông người anh chỉ
thấy riêng em……?????

Thế Sơn trình bày

Update by: Thong Tran

hoi nguoi con nho den ta
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.