Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

hoi tiec


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

giahuy might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song hoi tiec. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Hôí Tiếc Hoài an

Mặt trơì sao không đển ? Cho lá non xanh mầm, để thôi giá băng con tim mùa đông…

Và khi con tim nói lời gian dối, là khi em yêu mãi rời xa
Đêm chia tay không nhiều nước mắt, phải chăng trong anh cũng nhạt phai, những ngày bên nàng, bao lời nói diụ dàng, dấu thầm trong traí tim, có không em nhiều hôí tiếc?
Vì sao trên cao không còn lấp lánh, để đêm cô đơn chút hoài mong.
Khi chia tay những lời chưa nóí,
còn đây bâng khuâng phố muà đông,
bao giờ xuân về? như ngày xưa hẹn thề,
nghe trơì đông gió qua, đã cuốn xa ngày ấỵ

Mặt trơì sao không đến? Xua tan những lỗi lầm, mang ta về…thênh thang đường xưa
Mùa xuân sao không đến? Cho lá non xanh mầm, để thôi giá băng, con tim mua đông.

Update by: Thong Tran

hoi tiec
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.