Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

khi tinh bay xa


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

damvinhhung might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song khi tinh bay xa. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Giọt mưa đợi người bước đi vẫy tay biệt ly
Đời em ngập đầy nỗi đau trong tim đậm sâu
Từ khi vắng anh đời là bóng đêm phấn son nhạt phai
Rượu nồng tìm vội chén say quên đi ngày mai
Tình buồn tìm về bóng đêm tương tư triền miên
Lạnh như áng mây hoàng hôn ngất ngây tàn theo cuối trời

Khi tình bay xa em nhớ anh từng giọt mưa rơi
Khi tình bay xa em nhơ anh nhớ ngày xưa
Mình bên nhau tình ngây ngất
Những tay ôm, những môi hôn

Ngày mai một mình buơớc đi long lanh giọt mi
Ngày mai cuộc tình lãng trôi cho ai sầu nhớ
Từ khi vắng anh tình trong mắt xanh tàn theo cuối trời
Từ khi vắng anh buồn trong mắt xanh nhớ những ngày xưa lòng em xót xa

Update by: Thong Tran

khi tinh bay xa
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.