Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

khuc hat an tinh


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

truongvu might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song khuc hat an tinh. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Người từ (là) từ phương Bắc đã qua giòng sông
sông dài tìm đến phương này, một nhà thân áị
Ơi …tình Bắc duyên Nam là duyên
tình chung muôn đời ta đắp xâỵ
Nàng nàng là thôn nữ mắt duyên cười say môi hồng
Tình ngát đôi lòng mộng vàng chung bóng.
Ơị ! Mạch đất dâng hương là hương
cần lao chung đời vai sát vaị

Cùng góp bàn tay thương yêu nhau rồi
ngô khoai hai mùa ngát một niềm vui chung vui
cho thơm hương đời lúa vàng tình ơị
Ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười
quê hương thôi đau sầu ngăn sông núi cách chia,
Ta đem yêu thương về ta gieo rắc…

Tìm về mảnh vườn hoa thắm hái bông tầm xuân trao nàng,
lời hát ân tình hồng hồng đôi má.
Ơị..đời sống yên vui, là vui
Dìu nhau đi vào chung bóng mợ

Update by: Thong Tran

khuc hat an tinh
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.