Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

ky niem trong toi

ngoclan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song ky niem trong toi. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Người đã khuất xa rồi,
Những ân tình như áng mây mờ
Những kỷ niệm còn mãi trong tôi
Ôi tháng năm giờ đã phai tàn..

Còn đâu những ân tình
Những kỷ niệm rồi cũng xa mờ
Ngồi thương nhớ vây quanh
Như lá Thu tàn úa trong tôị..

Ôi ta xa nhau mấy Đông rồi
Trong đêm cô đơn khóc mình tôi
Anh ơi Đông sang đời khô quạnh
Ta mất nhau rồi đời khó vuị..

Chiều nay lá Thu vàng
Đời cũng chóng phai tàn
Ngồi thương nhớ vây quanh
Anh đã xa mờ khuất trong tôị..

Update by: Thong Tran

ky niem trong toi
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.