Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

lung linh hat mua


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

phuongthanh might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song lung linh hat mua. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Chiều mùa thu lá bay
Ngàn cơn gió hắt hiu trong chiều
Ngồi trong mưa nhớ em
Em có biết anh đang mong chờ em đó
Nhìn hạt mưa rớt rơi
Ngàn chiếc lá nhẹ trôi cuối trời
Dù xa vắng
Lòng em vẫn ngàn năm khó phai
Dù mưa mãi quyện trong gió
Tôi vẫn mong chờ

Cho lung linh giọt mưa buồn
Em có biết tôi đang âu sầu
Xin mưa rơi vào tim sầu
Để người biết ai chờ bóng ai .
Cho lung linh giọt mưa đầu
Người yêu hởi tiếng mưa lạnh lùng
Tôi lang thang ngoài mưa buồn
Xin cho trái tim đừng hắt hiu .

Update by: Thong Tran

lung linh hat mua
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.