Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

mai anh di roi


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

manhquynh might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song mai anh di roi. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Mai anh đi rồi, bé có buồn không?
Mai anh đi, nhớ bé vô cùng.
Nhớ dáng học trò, em đến lớp
Nhớmôi hồng, áo trắng bay bay
Mai anh đi đường xa xa lắm
Đơì con trai như vón gựa hồng
Tuổi bé bình yên như cơn nắng
tuổi anh buồn như lá rụng ngoài sân
Mai anh đi bé buồn hay vui
xác lá nào rơi xuống ngậm nguì
Thành phố sớm mai thành kỷ niệm
Anh đi rồi chắc nhớ không nguôi
Mai anh đi lòng không dám hẹn
Bởi xa rồi kỷ niệm cũng bay
Như giọt nắng phai nhòa trên tóc
Như mưa chiều đổ xuống ngàn cây
Mai Anh đi rôì bé có còn ngoan
Mai anh đi nhớ bé vô vàn
Nhớ mắt môi cươì nghiêng nghiêng bóng xế
Nhớ buổi chiều tóc xõa bay bay
Mai anh đi đường xa xa lắm

Update by: Thong Tran

mai anh di roi
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.