Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

may bay ngan nho


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

johnnydung might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song may bay ngan nho. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Mây chiều trôi
Về đến trời man mác buồn
Mây ngàn bay
Sầu vắng lòng anh rã rời
Em xa anh
Chiều chiều nhìn mây lơ lửng
Gom theo mây
Ngàn nhớ thương về phương xa

Mây lặng trôi
Đồi vắng nhìn mây khóc thầm
Mây buồn trôi
Làn gió nhìn mây thở dài
Em yêu ơi
Bầu trời này mang trống vắng
Em ra đi
Còn nhớ đường về không em

Mây bay hoài ngàn năm theo gió mây bay
Mây bay về phương xa nơi có em yêu
Mây bay từng làn mây mang những thương đau
Mây bay thành giọt mưa nhỏ lệ xuống đời

Mây còn bay
Lặng lẽ tình anh vẫn đợi
Mây còn bay
Mòn mỏi lòng anh ngóng chờ
Như mây trôi
Lòng này thường hay mơ ước
Anh luôn theo
Làn gió bay về bên em

oOo

Mây lặng trôi
Đồi vắng nhìn mây khóc thầm
Mây buồn trôi
Làn gió nhìn mây thở dài
Em yêu ơi
Bầu trời này mang trống vắng
Em ra đi
Còn nhớ đường về không em

Mây bay hoài ngàn năm theo gió mây bay
Mây bay về phương xa nơi có em yêu
Mây bay từng làn mây mang những thương đau
Mây bay thành giọt mưa nhỏ lệ xuống đời

Mây còn bay
Lặng lẽ tình anh vẫn đợi
Mây còn bay
Mòn mỏi lòng anh ngóng chờ
Như mây trôi
Lòng này thường hay mơ ước
Anh luôn theo
Làn gió bay về bên em

Update by: Thong Tran

may bay ngan nho
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.