Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

mo lam canh chim


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

tuquyen might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song mo lam canh chim. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Nhiều khi ta mơ như làn mây
Đôi cánh bay phiêu du lưng trời
Về nơi xa vời, tìm những yêu thương ngày qua

Nhiều khi ta mơ như loài chim
Ngày tháng rong chơi không ưu phiền
Tựa như thiên đường, rộn tiếng hoan ca tình yêu lứa đôi

Mình cùng nhau vang lời ca
Hãy tặng nhau bông hoa thắm tươi
Mình dù nhau xa những đua chen thế gian

Mình cùng nhau vui trong tình yêu
Mặc gió mưa phong ba cuộc đời
Nụ tình trao người, trọn kiếp không phai sắc hương

Xin cho nhau tình yêu, trao nhau trái tim ân tình
Một trời hoa bướm đang chờ hai chúng ta
Xin quên đi thời gian, quên đi gió mưa trong đời

Hãy cùng mơ ngày nắng lên
Hãy chờ mai ngày nắng lên…

Update by: Thong Tran

mo lam canh chim
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.