Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

mong doi ngam ngui


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

theson might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song mong doi ngam ngui. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Tan trường tan trường
Tà áo tung bay tựa mây trắng
Tan trường tan trường
Chờ em đi ngang về lối này

Biết rằng tan trường
Kìa em hay đi lề bên ấy
Anh ngồi anh đợi
Ngờ đâu em đi lề bên này

Anh ngồi bên này
Lòng xôn xao mong chờ em thấy
Trao một nụ cười
Ngờ đâu em đi lề kia rồi

ĐK:
Và từng ngày như thế (Và từng ngày như thế)
Và từng chiều như thế (Và từng chiều như thế)
Anh vẫn chờ áo bay

Và từng ngày như thế (Và từng ngày như thế)
Và từng chiều như thế (Và từng chiều như thế)
Anh vẫn chờ mắt ai

Một cuộc đơi như thế (Và cuộc đời như thế)
Và tình là như thế (Và tình là như thế)
Ôi mong đợi ngậm ngùi

Chắc rằng sẽ gặp
Kìa hôm nay anh chờ trước cổng
Trong lòng mát bụng
Nhụ hoa thơm hương tình yêu đầu

Tiến vòng tan trường
Lòng anh hôm nay nhìn áo trắng
Bao người qua rồi
Mà sao em đi về nơi nào

Ngó ngàn ánh nhìn
Nhìn trong con sân trường im vắng
Hoa phượng rơi đầy
Và con tim anh tựa đêm dài

Update by: Thong Tran

mong doi ngam ngui
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.