Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

mua buon


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

dantruong might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song mua buon. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Trơì đổ mưa
Cho phố vắng mênh mông
Khơi lòng bao nỗi nhớ
Trơì làm mưa
Cho ướt áo em thơ
Mưa rơi tự bao giờ
Tình yêu đó
Phôi pha vaò sương gió
Những đêm mưa tỉnh nhỏ
Gơị nhớ tuôỉ học trò
Tâm tình thường hay ngỏ
Trường tan về chung phố
Những lúc trời chiều đổ mưa
Mưa rơi qua phố buồn
Chạnh lòng bao nhớ thương
Chuyện tình yêu vấn vương
Ngày xưa đường mưa ướt ê-chề
Mình đưa đón nhau về
Thắm đôi nhân tình trẻ
Một ngươì sang ngang cuộc đời
Một người đêm tay gôí
Chia ly có gì vui
Trời mưa nghe giá buốt tim
Ru anh vào kỷ niệm
Thao thức trọn cả một đêm
Chờ em, đêm vắng vớí cô đơn
Ngõ hồn mưa ngập lôí
Tình hợp tan
Nhưng vẫn nhớ nhau luôn
Biết em giờ có buồn
Và từ đó
Những đêm trơì mưa gió
Thấu chăng ngươì tình nhỏ
Nuôi nấng cả một đơì
Ân tình thơì xa ấy
Giờ đây đường hai lối
Mưa gió về buồn nào nguôi

Update by: Thong Tran

mua buon
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.