Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

neu co anh ve


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

luubich might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song neu co anh ve. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Nếu có anh về cùng em, mình vui đêm nay
Hai đứa quay cuồng, dìu theo điệu cha cha cha
Tiếng trống vang lừng, nhạc reo điệu cha cha cha
Cha cha cha, cha cha cha
Người tình ơi, Hãy như cánh bướm đa tình
Đường vào yêu ngất ngây bao cơn đam mê
Mình dìu nhau ấm đôi vòng tay ân tình
Vì tình chỉ đẹp khi giấc mơ chưa tan

Có nhau rồi thì trời mùa xuân sẽ lên hoa
Có nhau rồi thì tình mùa đông thôi tàn tạ
Có nhau rồi mùa hè tình rực lửa yêu đương
Con tim yêu thôi sâu thôi nhớ
Nêu có anh về cùng em, mình vui đêm nay
Hai đứa quay cuồng, tình theo nhịp cha cha cha
Tiếng trống vui dần, nhạc reo điệu cha cha cha
Cha cha cha, cha cha cha

Update by: Thong Tran

neu co anh ve
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.