Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

ngay tro ve


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

truongvu might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song ngay tro ve. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Ngày trở về anh gói kỷ niệm xưa mong được gặp em
Ngày trở về em vẫn đứng trông nhưng đôi vai giờ héo gầy
Vì đợi chờ em khóc người yêu mê cuộc tình xa
Vì đợi chờ em đốt trái tim tình xưa trong lòng đã phai
Anh che dấu những hối tiếc ngày đã qua
Anh che dấu những ước muốn dối lừa
Xin đến em mang thứ tha trên đường anh quay về

Loài bạc tình anh đến chốn phù du quên người tình chung
Loài bạc tình anh nói tiếng yêu cho em muôn đời ngóng chờ
Tàn một thời anh nếm những sầu đau trong cuộc đời vui
Tàn một thời anh mới nhớ em chờ mong quay về chốn xưa

Ngày trở về, anh gói những kỷ niệm xưa để mong lại được gặp em
Ngày trở về, em còn đó những đôi vai giờ đây đã héo gầy vì năm tháng
Em vẫn đợi chờ và vẫn không bao giờ tha thứ cho ngày anh ra đi

Em ơi! Anh mãi mê chốn phù du để rồi quên người tình chung,
Em ơi! Anh theo cuộc đời vui để rồi loanh quanh trong sầu đau
Giờ đây, anh che dấu những hối tiếc của những ngày đã qua
Anh che dấu những ước muốn chỉ xin em một điều
Hãy mang thứ tha trên con đường anh trở về….

Update by: Thong Tran

ngay tro ve
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.