Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

ngu di em


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

guitar might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song ngu di em. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Ngủ đi em …
Ngủ đi em …
Ngủ đi em, hỏa pháo bùng lên trong đêm
Là lúc mình yêu nhau thêm
Đừng khóc sầu chi nhe em
Thôi ngủ nhé … thôi ngủ đi
Hãy quên bao nỗi niềm … ngủ đi …

Ngủ đi em …
Ngủ đi em …
Ngủ đi em, dù súng ngoài xa vang vang
Đừng đắm hồn trong miên man
Đừng nghĩ tình yêu ly tan
Thôi ngủ nhé … thôi ngủ đi
Xót thương chi những ngày dỡ dang …

Sao em không nói nửa lời
Để anh … anh vui trước những khổ đau
Khi mình còn xa cách nhau
Với những đêm hoang sầu
Khi mình gọi tên nhau …

Ngủ đi em …
Ngủ đi em …
Ngủ đi em, đừng nhắc ngày mai anh đi
Đừng héo sầu đêm chia ly
Kẻo sóng buồn dâng lên mi
Thôi ngủ nhé … thôi ngủ đi
Chúc em an giấc nồng … ngủ đị..

Update by: Thong Tran

ngu di em
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer