Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

nguoi o lai buon


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

manhdinh might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song nguoi o lai buon. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Người đi rồi hai đứa mình ở lại
Đà Lạt tuy buồn nhưng ta có nhau
Chiều âm thầm thông reo đổi gió
Anh đưa em về sương giăng đầu ngõ
Đêm đêm ta nằm nghe bên ngoài mưa đổ miên man.

ĐK:

Hai đứa đến thăm hồ Than Thở
Hai đứa yêu thành phố mưa bay
Yêu lá thông đồi xanh ngát
Bầy chim ríu rít hát vui đùa trên đường chiềụ

Hai đứa yêu dòng thát Cam Ly
Và mãi yêu những nụ hoa đào
Giữa rừng muôn màu với nụ hôn đầu thuở mới gặp nhaụ

Giờ anh đi rồi tôi vẫn còn ở lại
Đà Lạt mưa hoài mưa mãi không thôi
Tình đôi mình mong manh nhiều quá
Ta xa nhau rồi đôi tim lạnh giá
Đêm đêm ta nằm nghe tâm tư mình thương kẻ cô đơn..!

Update by: Thong Tran

nguoi o lai buon
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.