Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

Nhớ Mẹ


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

La Tuấn Dzũng might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song Nhớ Mẹ. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Nhớ Mẹ
Nhạc: La Tuấn Dzũng
Lời: Vân Tấn Thạch và La Tuấn Dzũng

Năm hai mươi con vào quân đội
Ngày lên đường mẹ khóc biệt ly
Từng bước đi bồ tát diệu hiền
Con quay nhìn bóng mẹ khuất xa

Ba năm sau con về thăm mẹ
Vết đạn thù cày nát làn da
Mẹ ôm con hai dòng suối lệ
Mong hoà bình nước mắt thôi rơi

Rồi chinh chiến triền miên khói lửa
Con không về thăm lại mẹ yêu
Từ chiến khu nhìn lên sao trời
Con nhớ mẹ nhớ quá mẹ ơi

Chiến chinh tàn trở về quê hương
Mẹ ôm con mắt lệ nhạt nhoà
Mới sum vầy sau đành chia ly
Con lao tù mẹ buồn khóc thương

Xa quê hương ngăn cách đại dương
Mẹ dấu yêu khuấy bóng trời cao
Từng đêm thâu nhìn lên sao trời
Con thương mẹ thương mê suốt đời.

Music Sheet 1 of 2

Music Sheet 2 of 2

Update by: Vân Tấn Thạch và La Tuấn Dzũng

Nhớ Mẹ
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.