Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

niem dau chon dau


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

phuongthanh might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song niem dau chon dau. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Chiều buồn sầu về quạnh vắng.
Mây trắng, ngoài hiên thoáng nghe gió heo maỵ
Ta chờ ai thức suốt canh dàị
Chờ ai chốn đây cho phai úa trăng tàn.

Chuyện tình nữa đường chuyển bến,
cho mơ ước ngàn năm gió baỵ
Nỗi đắng cay như lữa thiêu đốt trong hồn.
Người yêu dấu ơi, xin đừng dối nhaụ

Never fall in lovẹ
Tình yêu ngõ tối sâu, thà mãi rời nhaụ
Thắm thiết nữa cho lòng đaụ
ôi! thời gian gió mưa phai nhòạ
Một chiều buồn trở về chốn đây,
ngồi ta đốt tập thư cũ, niềm đau chôn giấụ

Never fall in lovẹ
Đành quên dĩ vãng xưa đầy ân áị
Và mộng mơ cố cắt đi đường tợ
Thôi, nợ duyên cũng như trông chờ.
Lòng có còn chỉ là chút tình nhớ.
Ta nhắc đến mỗi khi chiều mợ

Đường về chiều vàng nhạt nắng,
cho mây trắng đầu non cuốn trôị
Tiếng tiêu ai bên bờ xa vắng như u hoàị
Giọng tiêu thiết tha như vướng mắc trong lòng.

Nhạc điệu buồn như còn phảng phất.
Bao nhung nhớ sầu thương xót xạ
Thoáng vút cao, nghe càng như réo rắc muôn đờị
Người yêu dấu ơi! Ta về phố xưa

Never fall in lovẹ
Tình yêu ngõ tối sâụ
Hồn ta ngỡ mình về đâu lúc đã lỡ xa rời nhaụ
ôi! Tình kia tháng năm phai nhòạ
Chiều nay mình trở về chốn đâỵ
Ngồi ta đốt tập thơ cũ, niềm đau chôn giấụ

Never fall in love đành quên dĩ vãng xưa
Ta nhắc đến mỗi khi chiều mợ

Update by: Thong Tran

niem dau chon dau
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer