Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

on em


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

ylan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song on em. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

(Capo 1.TIME 2/4)
INTRO: | Bm7 | E | Dm | A | Bm7 | E | Dm | A | E | E

| A | F#m | C#m | Bm
Ơn em thơ dại từ trời, theo ta xuống biển, vớt đời ta trôị
| B | E | D E7 | A
Ơn em dáng mộng mưa vời, theo ta lên núi, về đồi yêu thương.
| Bm | E7 | Dm | A
Tạ ơn em .. tạ ơn em.

| D | A | F#m | E
Ơn em ngực ngải môi trầm, cho ta cỏ mặn, trăm lần lá ngoan.
| Bm | E | D E7 | A
Ơn em hơi thoáng chỗ nằm, dấu quanh dấu quẩn nỗi buồn một nơị
| Bm | E7 | Dm | A
Tạ ơn em .. tạ ơn em.

| F#m | Bm | E7 | A
Ơn em tình như mù lòa, như con sâu nhỏ bò qua giấc vùị
| Bm | E | D E | A
Ơn em hồn sớm ngậm ngùi, kiếp sau xin giữ lại đời cho nhaụ
| Bm | E7 | Dm | A
Tạ ơn em .. tạ ơn em

Update by: Thong Tran

on em
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer