Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

qua vung bien nho


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

tucongphung might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song qua vung bien nho. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Như cánh chim bay giữa vùng biển nhớ mênh mông
Người về đây nghe sóng vỗ bềnh bồng
Người về như chim xoải cánh cô đơn
bay hoài trong giấc mơ tan
mù vắng bến bờ xót xa tình xưa

Như cánh rong rêu giữa vùng biển nhớ mênh mông
Giạt về đây nghe sóng vỗ hồn sầu
Nhìn dòng sông Ngân ngăn cách đêm nao
chập chùng đâu bến Tiêu Tương
hồn xót xa hoài giấc mơ hồi hương

Ai chia vạt nắng se buồn
Như ta rồi cũng xa nguồn
Làm sao cho em biết tình ta
vẫn lấp lánh trong cõi hồn bát ngát
Làm sao cho em thấu tình ta
như núi biếc như sông dài biển rộng …

Xin giữ cho nhau những khoảng đời nhớ mông lung
Tình là trùng dương sóng vỗ chập chùng
Mảnh hồn ta nay đã khuất nơi nao
đời sầu mấy phím thương đau
mà nỡ chôn vội mấy kiếp trùng khơi

Update by: Thong Tran

qua vung bien nho
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.