Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

sang ngang

thaithanh might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song sang ngang. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Thôi nín đi em ! Lệ đẫm vai rồi, buồn thương nhới ơi !
Anh hỡi đôi mình mộng nay đã tan tình ta dở dang.
Em khóc những chiều anh xót xa nhiều thương cho tình yêụ
Nỗi buồn chua cay khi lòng đổi thay thôi hết sum vầỵ
Nếu biết rằng tình là giây oan.
Nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan.
Nếu biết rằng yêu là đau khổ.
Thà dương gian đừng có chúng mình.
Lau mắt đi em, gần hết đêm rồi buồn thêm nữa saọ
Mai bước sang ngang lòng thêm nát tan tình ta dở dang.
Thôi khóc làm gì đã lỡ duyên thề thương nhau làm chi ?
Nỗi buồn ai hay khi mình chia tay xa cách nhau rồị

Năm tháng trôi qua ! Nay bỗng nhớ lại, chuyện tình đắng caỵ
Anh nuốt thương đau nhìn tình dở dang.
Lòng thêm khóc than.
Ôi xot xa nhiều lệ bỗng tuôn trào, thương cho tình côị
Trách thầm người yêu, nỡ phụ tình tôi, không nói nên lờị
Nếu biết rằng cuộc đời ngang tráị
Nếu biết rằng tình này chóng phaị
Cho chúng mình mang nhiều đau khổ.
Thì yêu đương đành cố chôn vùị
Thôi nhé em ơi, tình đã lỡ rồi buồn cũng thế thôị
Anh nén chua cay nhìn em khóc than tình duyên bẽ bàng.
Thôi nhắc làm gì cho xót xa nhiều bao nhiêu hận căm.
Mối tình ngày xưa, xóa dần trong mơ chôn xuốn tuyền đàị

Update by: Thong Tran

sang ngang
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer