Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

sao danh xa em


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

ngoclan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song sao danh xa em. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Đêm nay một mình em
Cô đơn dưới ánh -dèn vàng
Đêm nay để hồn em đi hoang
Trong cơn đau nghe nước mắt mặn lời
Trong cơn mê em khóc đã nhiều rồi
Khói thuốc nào đưa em vào dĩ vãng
Hơi men nào đưa em vào .. cơn say

Mưa rơi giọt lệ rơi
Theo nhau dẫm nát hồn người
Trăng khơi cuộc tình ta chia phôi
Em thương anh cho anh hết nụ cười
Em yêu anh cho anh hết cuộc đời
Góp nỗi sầu em chôn vùi quá khứ
Gom cơn buồn em xa người hôm naỵ.

Bờ môi giờ lạnh giá
Mùa xuân tàn không hay
Bàn tay nào buốt giá
Chờ anh về -dêm nay
Mưa vẫn rơi rơi giữa lòng đời
Anh vẫn đi quên mất một người
Sao -dành xa em
Sao -dành quên em
Sao -dành bỏ em..

Yêu nhau một -dêm xuân
Bên anh em đánh mất đường về
Xa nhau tàn mùa xuân không hay
Em đưa tay mong bắt ánh mặt trời
Em quay lưng mong trốn tránh loài người
Tiếng hát buồn anh ru người phút cuối
Xa anh rồi em còn gì anh ơị.

Update by: Thong Tran

sao danh xa em
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer