Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tien anh


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

minhtuyet might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tien anh. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

Này người tình của tôi giờ tiễn anh ra phi trường
Này người tình của tôi giờ bước lẻ căn phòng nhớ một thời im vắng
Lấy chiếc bóng làm người tình, cùng đi về bên ấy
Lấy tiếng sét làm cuộc tình, cùng đi về cuối trời

Còn đâu anh ơi, còn đâu ngày xanh dài trôi mãi
Còn đâu anh ơi, còn đâu mà mong cho từng ngày
Người đi lang thang tìm vui mà tìm không thấy
Còn đâu anh ơi, tình yêu của tôi tựa đêm dài lạnh lùng

Này người tình của tôi giờ nhận tin với người
Này người tình còn nhớ ngày tiễn anh tôi thầm lặng nhìn làng khói trắng
Lấy chén đắng làm người tình ở nơi đây hoang vắng
Lấy tiếng sét làm cuộc tình nhìn mây cuối trời

Update by: Thong Tran

tien anh
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.