Categories
Nhac Hay Lyrics Videos

tieng coi trong suong dem


Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

Warning: Zend OPcache API is restricted by "restrict_api" configuration directive in /srv/users/serverpilot/apps/musicflu/public/wp-content/plugins/tubepress/vendor/tedivm/stash/src/Stash/Driver/FileSystem.php on line 253

tamdoan might be one of the famous Vietnamese singer that sing this song tieng coi trong suong dem. Read more to see song lyric, video clips and play the song.

1954-

Bến nước gió rét đò thưa khách sang
Lau xanh ven sông mờ run bóng trăng
Đêm nay không gian chìm trong giá băng
Con đò sang ngang…

Kể lúc vắng bóng người chinh sĩ xưa
Đã cóng giữa gió mùa thu thổi đưa
Đêm nay đông sang mà tin vẫn chưa … đưa về đò xưa
Mà đoàn hùng binh âm thầm xông lướt trong sương
Hồi còi trầm vang như hòa lẫn theo người lái đò ru:

Tiếng còi trong sương đêm
Tiếng còi trong sương đêm theo gió đưa ôi buồn
Nghe vi vu oán thương
Thôi toán quân đi rồị Thôị.. toán quân đi rồi
Ơ ờ ơ ớ ơ … ơ ớ ơ đi rồi …

Con ơi lòng mẹ ủ ê thương cho chồng mấy dặm sơn khê
Khi ra đi có hứa thu nay về
Mà hôm nay lá thu đã rơi tràn,
Rồi mùa đông sang qua luôn mòn mỏi trong đau buồn

Hò ơi hò ơi
Tiếng còi trong sương đêm
Tiếng còi trong sương đêm theo gió đưa ôi buồn
Nghe vi vu oán thương
Thôi khóc chi đau lòng, con cứ an giấc nồng
Ơ ờ ơ ớ ơ … ơ ớ ơ bên lòng

Update by: Thong Tran

tieng coi trong suong dem
Audio song right click – save as – Play with Windows Media PLayer